Reklamace

Reklamace námi prodaného zboží je prováděna dle platných zákonů ČR.

Obecné podmínky reklamace:

Z řešením reklamací se může kupující obrátit přímo na dodavatele.
 

Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o zjištěných závadách.


Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

  1. Na e-mailovou adresu provozovatele.
  2. Poštou na adresu provozovatele.
  3. Reklamačním formulářem výrobce doručeným na naši adresu nebo adresu servisního místa určeného výrobcem.
  4. Osobním doručením na adresu provozovatele nebo serviního místa a sepsáním reklamačního listu (nutno dohodnout předem).

Kupující je povinen předložit:

  1. Číslo nákupního dokladu
  2. Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.

Adresa k zasílání reklamací:

LEXUR.cz s.r.o.
Tř. Tomáše Bati 398 Obchodní dům Terno 2. podlaží, 763 02 Zlín